Voor meer begrip en vertrouwen

Wanneer kan men Holly (Hulst) gebruiken ?

Bij overdreven jaloezie, afgunst, nijd, haat, wrok
Bij achterdocht en wantrouwen
Bij jaloezie binnen een relatie
Bij leedvermaak
Personen die iedereen wantrouwen of verdrenken
Bij iemand die andermans geluk niet verdraagt
Nijdig om wat anderen bereiken


Wil je graag weten welke bachbloesems geschikt zijn voor jou ?
Doen dan de gratis test op www.bachbloesems.eu



38 Bachbloesemremedies:
Agrimony Mimulus
Aspen Mustard
Beech Oak
Centaury Olive
Cerato Pine
Cherry Plum Red Chestnut
Chestnut Bud Rock Rose
Chicory Rock Water
Clematis Scleranthus
Crab Apple Star of Bethlehem
Elm Sweet Chestnut
Gentian Vervain
Gorse Vine
Heather Walnut
Holly Water Violet
Honeysuckle White Chestnut
Hornbeam Wild Oat
Impatiens Wild Rose
Larch Willow

 

 






 

 

 



 

 
Holly / Hulst

Latijnse naam: Ilex aquifolium

Deze Bachbloesemremedie werkt o.a. bij:


Bij wantrouwen en wraakgevoelens
Bij leedvermaak
Bij jaloezie en afgunst
Voor wie snel achterdochtig is
Voor wie zich snel gekrengt voelt
Voor wie snel driftig en humeurig is
Bij gebrek aan vertrouwen in de naasten

Holly is één van de 2 zoekerbloemetjes

Wie maar geen keuze kan maken welke remedies men nodig heeft, of
vindt dat ze allemaal van toepassing zijn kan best een periode Wild Oat
(voor introverte personen) of Holly (voor extraverte personen) nemen.
Hierdoor krijgt men de juiste inzichten welke Bachbloesems geschikt zijn.


naar de volgende remedie

15/38



"Voor minder liefdevol
begrip en vertrouwen"



(Holly: woede, haat, nijd, jaloersheid, achterdocht, het verliezen van de zelfbeheersing)
(Agrimony: geestelijke kwelling, geheim gehouden zorgen, schijnbare opgewektheid, nachtmerries)