Heather (Struikheide)


Latijnse naam: Calluno Vulgaris
Verspreiding: heide en aan de rand van het bos
Oogstperiode: augustus - oktober
Emotionele groep: eenzaamheid

Aangewezen bij:

- Overdreven spraakzaam met lange redevoeringen over zichzelf.
- Niet naar anderen kunnen luisteren.
- Niet alleen kunnen zijn.
- Pogen om sympathie op te wekken en in de belangstelling te staan.
- Gebrek aan affectie.
- Hypochondrie.
- Problemen overdrijven, vaak onbewust.


Deze emotionele toestanden kunnen fysieke symtomen uitlokken als: hoofpijn,
maagpijn en slapeloosheid.

In één zin omschreven is deze bachbloesemremedie geschikt voor: Egocentrisme,
hekel aan alleen zijn, kletskous.


Ga terug naar overzicht van alle bachbloesems.