Holly (Hulst)


Latijnse naam: Ilex aquifolium
Verspreiding: bossen, struikgewas en heggen
Oogstperiode: april - mei
Emotionele groep: overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

Aangewezen bij:

- Wantrouwen en wraakgevoelens.
- Leedvermaak.
- Agressiviteiten en opvliegendheid.
- Ziekelijke jaloezie.
- Driftbuien en slecht humeur.
- Minachtend.


Deze emotionele toestanden kunnen fysieke symtomen uitlokken als: maag-,
darm- en leverstoornissen.

In één zin omschreven is deze bachbloesemremedie geschikt voor: Haat, afgunst,
argwaan, woede en jaloezie.


Ga terug naar overzicht van alle bachbloesems.