Mustard (Herik)


Latijnse naam: Sinapis arvensis
Verspreiding: bebouwde en onbebouwde gronden, wegbermen
Oogstperiode: april - september
Emotionele groep: onvoldoende interesse in het hier en nu

Aangewezen bij:

- Melancholische gevoelens.
- Depressieve gevoelens.
- Verdriet zonder aanwijsbare reden.
- Gevoel ver weg van de realiteit te zijn.


Deze emotionele toestanden kunnen fysieke symtomen uitlokken als: hoofdpijn,
slapeloosheid, haaruitval, krop in de keel, seksuele problemen.

In één zin omschreven is deze bachbloesemremedie geschikt voor: zwaarmoedig
voelen zonder duidelijke reden.


Ga terug naar overzicht van alle bachbloesems.