38 Bachbloesem remedies


Alfabetisch:

Agrimony: voor verborgen zorgen en innerlijke onrust
Aspen: voor vage en onbenoembare angsten
Beech: voor onverdraagzaamheim en intollerantie
Centaury: voor gebrek aan wilskracht en assertiviteit
Cerato: voor zelftwijfel en nood aan advies
Cherry Plum: voor verlies van zelfcontrole en zelfbeheersing
Chestnut Bud: voor een gebrek aan concentratie
Chicory: voor nood aan aandacht
Clematis: voor afwezigheid en verstrooidheid
Crab Apple: voor perfectionisme en aandacht voor details
Elm: voor twijfel aan eigen capaciteiten
Gentian: voor pessimisme en weinig doorzettingsvermogen
Gorse: voor gebrek aan vertrouwen
Heather: voor egocentrisme
Holly: voor jaloersheid en achterdocht
Honeysuckle: voor heimwee en nostalgie
Hornbeam: voor geestelijke vermoeidheid
Impatiens: voor ongeduld en prikkelbaarheid
Larch: voor een gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst
Mimulus: voor angst en fobieën
Mustard: voor neerslachtigheid en verdriet
Oak: voor wie zijn grenzen niet respecteert
Olive: voor uitputting en vermoeidheid
Pine: voor schuldgevoelens en zelfverwijt
Red Chestnut: voor overbezorgdheid om naasten
Rock Rose: voor panieksituaties
Rock Water: voor wie niet kan genieten
Scleranthus: voor wie niet kan kiezen
Star of Bethlehem: voor onverwerkte emoties
Sweet Chestnut: voor radeloosheid en wanhoop
Vervain: voor wie fanatiek en onrustig is
Vine: voor dominantie en heerszucht
Walnut: voor meer aanpassingsvermogen
Water Violet: voor meer openheid
White Chestnut: voor een rustige geest
Wild Oat: voor wie geen levensdoel heeft
Wild Rose: voor meer ambitie en motivatie
Willow: voor verbittering en slachtofferrol